• +386 70 640 403
 • info@mmsavtomobili.si
 • Pon - Pet: 9:00 - 18:30
 • Zagrebška cesta 55, 2000 Maribor

Pomagamo do vašega sanjskega avtomobilia

Uredimo leasing ali kreditno financiranje za fizične in pravne osebe

Leasing za fizične osebe

Seznam potrebnih dokumentov za pridobitev leasing financiranja za fizične osebe

Zaposleni

 • Zadnje tri plačilne liste
 • kopija osebnega dokumenta
 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja
 • kopija kartice transakcijskega računa
 • kopija davčne številke

Upokojenci

 • Dokazila ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece
 • kopija osebnega dokumenta
 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja
 • kopija kartice transakcijskega računa
 • kopija davčne številke

Kmetovalci

 • Odločba o statusu kmeta
 • kopija osebne izkaznice in davčne številka
 • zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list
 • kopija zadnjega katastrskega dohodka
 • kopija kartice transakcijskega računa
 • bančni izpis s prilivi in odlivi na računu za preteklih 12 mesecev

Leasing za pravne osebe

Seznam potrebnih dokumentov za pridobitev leasing financiranja za pravne osebe

Pravne osebe

 • Kopija osebne izkaznice in davčne številka zastopnika družbe
 • kopija davčne številke pravne osebe
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • sklep o vpisu v register

Samostojni podjetniki

 • Kopija osebnega dokumenta
 • kopija priglasitvenega lista oziroma obrtnega dovoljenja
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • kopija davčne številke

Porok

 • Če je porok zaposlena oseba, vsa dokumentacija za zaposlene osebe
 • če je porok upokojenec, vsa dokumentacija za upokojence
 • če je porok pravna oseba, vsa dokumentacija za pravne osebe
 • če je porok samostojni podjetnik, vsa dokumentacija za samostojne podjetnike.

Kreditno financiranje

Seznam potrebnih dokumentov za pridobitev kredita

Kredit

 • Osebni dokument
 • davčna številka
 • obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali izpisek prometa na TRR iz e-bancništva ali drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega so razvidni prilivi in odtegljaji kreditojemalca
 • kopija plačilne liste za zadnji mesec pred odobritvijo kredita ali odločba oziroma drug dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente